หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms
 

vinitchai_Fotor

นายวินิจฉัย วัฒนกูล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
1895
2   Link   แบบใบสอนแทน
5045
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
9903
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4098
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1122
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1043
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1120
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1347
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4472
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
6812
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
3470
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1005
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.) [update]
1175
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
840
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3119
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
2537
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
1686
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
584